Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in MijnETZ.

PRIVACY

Uw medisch dossier

Onze medewerkers leggen een medisch dossier aan over uw behandeling, waarin gegevens over uw gezondheidssituatie staan. Als ziekenhuis zijn wij dit wettelijk verplicht. Het is noodzakelijk om in het dossier persoonlijke gegevens te verzamelen zoals contactpersonen, resultaten van onderzoeken, diagnoses en behandelplannen. Deze informatie wordt volgens de wettelijke termijn bewaard in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Dat betekent dat invoeren, bewaren en raadplegen van medische gegevens via de computer verloopt. Als patiënt heb u recht op bescherming van en inzage in uw persoonsgegevens. Dat ligt vast in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt erop vertrouwen dat we al uw persoonlijke en medische gegevens goed beveiligd bewaren.

Privésituaties

Naar het ziekenhuis gaan is altijd spannend. Wij begrijpen dat u op kunt zien tegen een onderzoek of behandeling. U hebt het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld en gehoor van anderen. ETZ doet er alles aan om uw privacy op de afdelingen te waarborgen. We hebben daarom op diverse afdelingen eenpersoonskamers ingericht. Mocht er een situatie zijn waarin u graag meer privacy wilt, geef dit dan aan bij onze medewerkers. Zij zullen hun best doen om te zoeken naar een oplossing om u zoveel mogelijk privacy te bieden.

Beroepsgeheim

Alle medewerkers van ETZ hebben beroepsgeheim. Dat betekent dat het ziekenhuis zonder uw toestemming geen informatie over u mag verstrekken aan personen of instanties die niet bij uw behandeling betrokken zijn. Ook voor het verstrekken van informatie over u aan bijvoorbeeld naaste familie, zoals uw partner, kinderen, ouders of verzorgers, is in principe uw toestemming nodig.

In enkele situaties die bij wet zijn vastgelegd, kan zonder uw toestemming informatie aan derden worden verstrekt. Zo is ETZ bijvoorbeeld verplicht sommige besmettelijke ziekten te melden aan de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), zodat snel maatregelen getroffen kunnen worden om verspreiding van ziekten te voorkomen. Ook mag het ziekenhuis zonder uw toestemming bepaalde gegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling af te geven of de rekening voor de behandeling te controleren.

Vaak maken onderzoek en behandeling in het ziekenhuis deel uit van een bredere medische begeleiding, waarbij ook andere medische professionals zoals uw huisarts zijn betrokken. Op die momenten houdt uw behandelend arts in het ziekenhuis andere specialisten die u behandelen op de hoogte van wat er in ons ziekenhuis medisch met u gebeurt.