Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in MijnETZ.

PRIVACY

Jouw medisch dossier

Onze medewerkers leggen een medisch dossier aan over jouw behandeling, waarin gegevens over je gezondheidssituatie staan. Als ziekenhuis zijn wij dit wettelijk verplicht. Het is noodzakelijk om in het dossier persoonlijke gegevens te verzamelen zoals contactpersonen, resultaten van onderzoeken, diagnoses en behandelplannen. Deze informatie wordt volgens de wettelijke termijn bewaard in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Dat betekent dat invoeren, bewaren en raadplegen van medische gegevens via de computer verloopt. Als patiënt heb je recht op bescherming van en inzage in jouw persoonsgegevens. Dat ligt vast in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je kunt erop vertrouwen dat we al jouw persoonlijke en medische gegevens goed beveiligd bewaren.

Privésituaties

Naar het ziekenhuis gaan is altijd spannend. Wij begrijpen dat je op kunt zien tegen een onderzoek of behandeling. Je hebt het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld en gehoor van anderen. ETZ doet er alles aan om jouw privacy op de afdelingen te waarborgen. We hebben daarom op diverse afdelingen eenpersoonskamers ingericht. Mocht er een situatie zijn waarin je graag meer privacy wilt, geef dit dan aan bij onze medewerkers. Zij zullen hun best doen om te zoeken naar een oplossing om jou zoveel mogelijk privacy te bieden.

Beroepsgeheim

Alle medewerkers van ETZ hebben beroepsgeheim. Dat betekent dat het ziekenhuis zonder jouw toestemming geen informatie over jou mag verstrekken aan personen of instanties die niet bij je behandeling betrokken zijn. Ook voor het verstrekken van informatie over jou aan bijvoorbeeld naaste familie, zoals je partner, kinderen, ouders of verzorgers, is in principe jouw toestemming nodig.

In enkele situaties die bij wet zijn vastgelegd, kan zonder jouw toestemming informatie aan derden worden verstrekt. Zo is ETZ bijvoorbeeld verplicht sommige besmettelijke ziekten te melden aan de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), zodat snel maatregelen getroffen kunnen worden om verspreiding van ziekten te voorkomen. Ook mag het ziekenhuis zonder jouw toestemming bepaalde gegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling af te geven of de rekening voor de behandeling te controleren.

Vaak maken onderzoek en behandeling in het ziekenhuis deel uit van een bredere medische begeleiding, waarbij ook andere medische professionals zoals je huisarts zijn betrokken. Op die momenten houdt jouw behandelend arts in het ziekenhuis andere specialisten die jou behandelen op de hoogte van wat er in ons ziekenhuis medisch met je gebeurt.